سامانه تحت وب مدیریت فروش و صدور کارت وفاداری مشتریان

محصول جدید گروه مهندسی دیمارک24  برای مدیریت فروش محصولات به همراه صدور کارت وفاداری برای مشتریان ویژه و همکاران مجموعه به همراه سطح دسترسی به شعبه های متفاوت برای صدور فاکتور و مدیریت شعبه ها

  • گروه بندی محصولات و مدیریت محصولات
  • مدیریت مشتریان عادی و ویژه و همکار
  • مدیریت انبار محصولات و خرید محصولات
  • صدور کارت مشتریان ویژه و کارت های همکاران
  • مدیریت شعبه های فروشگاه و چند انباره
  • اتصال به سامانه پیامکی برای اطلاع رسانی مشتریان
  • گزارش کامل سود و زیاد شعبه ها