سامانه مدیریتی مجتمع ورزشی حرفه ای

با استفاده از نرم افزار باشگاه ورزشی حرفه ای ذیمارک 24، به راحتی می توانید باشگاه خود را مدیریت کرده و عملکرد بخش های مختلف را بررسی نمایید.هر باشگاه ممکن است دارای خدمات مختلفی باشد که در ازای آن از اعضاء هزینه دریافت بکند. در این نرم افزار می توان خدمات مختلف از جمله هزینه عضویت، بیمه و … را تعریف کرده و برای اعضاء مختلف اختصاص داد.

این سیستم با زیان برنامه نویسی PHP ایجاد شده است.

  • مديريت ليست اعضاء و مربیان
  • تعریف رشته های ورزشی
  • ثبت ورود و خروج اعضاء با اپلیکیشن نسخه اندروید
  • ثبت عضو در سانس های مختلف با تعیین مربی و نمایش اخطار اتمام اعتبار
  • ثبت و ویرایش هزینه ها و انواع هزینه ها
  • مدیریت کاربران نرم افزار و تعیین سطح دسترسی کاربران به قسمت های مختلف
  • ارسال پیامک سررسید شهریه و بیمه ورزشی