دیمارک24 مشاور رسانه ای  شما

مشاور فردی است که به مشورت و دریافت کمک اطلاعاتی دربارهٔ موضوع یا موضوعاتی که بین کمک‌گیرنده و یک متخصص کار آزموده که همان مشاور نام دارد مبادرت می ورزد و سازمان شما را با انجام امور رسانه ای و فعالیت های تصویری و مجازی و … در جهت دیده شدن پیش میبرد تا شما را به هدف اصلی تان نردیکتر کند.در عصر ارتباطات مهمترین اصلی که به موفقیت کسب و کار شما کمک می کند تمرکز شما بر ارتباط سالم، پاسخگو و مستمر با مخاطبانتان است. در عصر ارتباطات مهمترین اصلی که به موفقیت کسب و کار شما کمک می کند تمرکز شما بر ارتباط سالم، پاسخگو و مستمر با مخاطبانتان است. این به معنای این است که دنیای بیرون از شرکت شما، که جامعه پیرامون شما هم هست، نیاز به شناخت دقیقی از شما دارد و این شناخت را نه فقط از راه تبلیغات شرکت شما، که حتی با خواندن یک خبر کوتاه نیز به دست می آورد.

لیست خدمات واحد مشاوره رسا نه ای دیمارک24

  • ساخت ویدیو کست
  • ساخت پادکست
  • تیزرهای تبلیغاتی
  • برگزاری همایش،ایونت و مراسم های رونمایی
  • مشاوره در بخش روابط عمومی